Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 302.     Från sida 302 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

När ridån lyftes och jag fick se vår tidsålders fördärv kände jag mig sjuk inombords, och jag blev svimfärdig. Jag såg att jordens inbyggare höll på att fylla sin ogudaktighets mått. Guds vrede är upptänd och han kan inte blidkas förrän syndarna är utplånade från jorden. Satan är Kristi personliga fiende. Han är upphovsman och ledare för alla slags uppror i himlen och på jorden. Hans raseri tilltar. Vi inser inte vilken makt han har. Om våra ögon kunde öppnas och vi fick se de fallna änglarna arbeta med dem som känner sig bekväma och tror att de är trygga, då skulle vi inte känna oss så säkra. Onda änglar är oss i hälarna varje ögonblick. Vi förväntar oss att onda människor är beredda att handla som Satan föreslår. Men när vi inte är på vår vakt mot hans osynliga medhjälpare vinner de mark och gör underverk och mirakel inför våra ögon. Är vi då beredda att stå emot dem med hjälp av Guds ord, det enda vapen vi kan använda med framgång?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.