Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 290.     Från sida 290 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Satan har oförmärkt närmat sig genom dessa vetenskaper och har förgiftat tusentals människors sinnen och lett dem till otro. Han vill gärna att kunskapen om dessa vetenskaper ska spridas. Det är en plan som han själv har gjort upp (291) för att han ska kunna få tillträde till människors sinnen och påverka dem som han själv vill. Samtidigt som man tror att en människas sinne på ett underbart sätt påverkar en annans, är Satan beredd och han smyger sig in och arbetar både till höger och vänster. Och medan de som ägnar sig åt dessa vetenskaper höjer dem till skyarna på grund av de mäktiga och goda effekter som de påstår har åstadkommits genom dem, så värnar de om och förhärligar Satan själv, som går in och verkar med stor kraft och med lögnens alla tecken och under - med alla orättfärdighetens förförelser. Ängeln sa: ”Lägg märke till dess inflytande. Striden mellan Kristus och Satan är ännu inte avslutad.“ Detta tillträde som Satan skaffar sig genom vetenskaperna är väl uttänkt av hans sataniska majestät. Det kommer i tusentals sinnen så småningom att ödelägga den sanna tron på Kristus som Messias, Guds Son.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.