Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 291.     Från sida 291 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Min uppmärksamhet riktades mot Guds kraft som manifesterades genom Mose, när Herren sände honom inför farao. Satan förstod hans ärende och var där. Han visste mycket väl att Mose var utvald av Gud för att bryta träldomsoket över Israels barn och att han i sitt arbete förebådade Kristi första ankomst för att bryta Satans makt över människorna och befria dem som blivit fångar genom hans makt. Satan visste att när Kristus skulle komma, skulle han utföra mäktiga gärningar och underverk för att världen skulle förstå att Fadern hade sänt honom. Han bävade inför hans kraft. Han rådgjorde med sina änglar om hur de skulle kunna utföra ett arbete med två syften: 1. Att förstöra inflytandet av det verk som Gud utförde genom sin tjänare Mose, genom att verka genom sina egna redskap och förfalska Guds sanna verk. 2 Att utöva ett inflytande genom att verka genom spåmännen, som skulle nå människor i alla tidsåldrar och hos många ödelägga sann tro på de mäktiga underverk och gärningar som skulle utföras av Kristus när han skulle komma till denna värld. Han visste att hans rike skulle skadas, för den kraft (292) han hade över mänskligheten skulle vara underlägsen Kristus. Det var inte någon mänsklig påverkan eller kraft som Mose ägde som åstadkom de underverk som utfördes inför farao. Det var Guds kraft. Dessa tecken och under utfördes genom Mose för att övertyga Farao om att den store ”JAG ÄR” sände honom för att befalla farao att släppa Israel så att de skulle kunna tjäna honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.