Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 292.     Från sida 292 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Farao tillkallade sina spåmän för att de skulle utföra sina trollkonster. De utförde också tecken och under, för Satan kom till deras hjälp för att verka genom dem. Trots det visade sig Guds verk vara överlägset Satans kraft, för magikerna kunde inte utföra alla de underverk som Gud utförde genom Mose. De kunde bara utföra några få av dem. Trollkarlarnas stavar blev till ormar, [Se Appendix.] men Arons stav slukade dem. Efter att magikerna hade försökt att framkalla myggen och inte kunnat det, tvingades de på grund av Guds kraft att erkänna även inför farao och säga: ”Detta är Guds finger.” Satan verkade genom magikerna på ett sätt som avsåg att förhärda den tyranniske faraos hjärta mot de mirakulösa manifestationerna av Guds kraft. Satan planerade att få Moses och Arons tro på sitt uppdrags gudomliga ursprung att vackla, och sedan skulle hans redskap, magikerna, få övertaget. Satan ville inte att Israels folk skulle befrias från det egyptiska slaveriet så att de kunde tjäna Gud. Magikerna misslyckades med att utföra underverket med myggen och klarade inte längre av att imitera Mose och Aron. Gud tillät inte Satan att gå längre, och magikerna kunde inte rädda sig själva från plågorna. ”Och trollkarlarna kunde inte stå inför Mose för böldernas skull, för det var bölder på trollkarlarna och på alla egyptierna.” 2 Mosebok 9:11

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.