Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 292.     Från sida 292 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Guds kontrollerande makt skar här av den kanal som Satan arbetade genom, och lät till och med dem som Satan så mäktigt hade verkat genom, känna hans vrede. (293) Farao hade fått tillräckliga bevis för att kunna tro, om han ville. Mose verkade genom Guds kraft. Magikerna verkade inte bara genom sina egna konster, utan genom sin guds kraft, djävulens, som sinnrikt genomförde sitt bedrägliga verk, att förfalska Guds verk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.