Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 293.     Från sida 293 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

När vi närmar oss tidens slut blir det mänskliga sinnet lättare påverkat av Satans påhitt. Han får bedragna dödliga människor att förklara Kristi gärningar och underverk med naturliga principer. Satan har alltid varit angelägen om att utföra förfalskningar av Kristi gärningar och befästa sin egen makt och sina anspråk. I allmänhet gör han inte detta öppet och fräckt. Han är slug och vet att det effektivaste sättet för honom att genomföra sitt arbeta på, är att komma till den stackars, fallna människan i form av en ljusets ängel. Satan kom till Kristus i vildmarken i form av en vacker ung man - mer lik en kung än en fallen ängel - med bibeltexter i sin mun. Han sa: ”Det står skrivet.” Vår lidande Frälsare bemötte honom med bibeltexter och sa: ”Det står skrivet.” Satan utnyttjade det svaga och lidande tillstånd som Kristus var i, han som hade tagit vår mänskliga natur på sig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.