Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 293.     Från sida 293 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Läs Matteus 4:8-11: ”Åter tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa till honom: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: Gå bort, Satan. För det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar kom fram och tjänade honom.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.