Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 61. 293.     Från sida 293 i den engelska utgåva.tillbaka

Filosofi och tomt bedrägeri

Här visade Satan världen för Kristus i dess mest tilldragande ljus och antydde att han inte behövde uthärda så mycket lidande för att få jordens riken. Satan skulle ge upp alla sina anspråk om Kristus bara ville tillbe honom. Satans missnöje började första gången i himlen på grund av att han inte kunde bli den första i rang och högsta befäl (294), likställd med Gud och upphöjd över Kristus. Han gjorde uppror och förlorade sin ställning och han och de som sympatiserade med honom blev utkastade från himlen. I vildmarken hoppades han kunna utnyttja Kristi svaga och lidande tillstånd, och få den vördnad från honom som han inte kunde få i himlen. Men Jesus gav inte för ett ögonblick efter för Satans frestelse, inte ens i sitt utmattade och kraftlösa tillstånd, utan visade sin överlägsenhet och utövade sin auktoritet genom att befalla Satan: ”Gå bort” – lämna mig i fred. Satan var förbluffad. Han funderade då på hur han skulle kunna uppnå sitt syfte och få den vördnad från mänskligheten, som vägrades honom i himlen och av Jesus på jorden. Hade han lyckats när han frestade Kristus, skulle frälsningsplanen ha misslyckats och han skulle ha lyckats dra hopplös olycka över mänskligheten. Men det som Satan misslyckades med när han kom till Kristus, har han uppnått genom att gå till människan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.