Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 64. 324.     Från sida 324 i den engelska utgåva.tillbaka

Enhet i tron

Ansvaret för att hjälpa till för att främja sanningen vilar inte bara på de rika. Alla har en roll att spela. Den människa som har använt sin tid och kraft till att skaffa sig ägodelar (325) är ansvarig för hur han använder dessa ägodelar. Om någon har hälsa och krafter så är det hans kapital, och han måste använda dem på rätt sätt. Om han tillbringar timmar i overksamhet och meningslöst umgänge och prat, då är han trög när det gäller nit, vilket Guds ord förbjuder. Sådana människor har en uppgift att utföra genom att sörja för sina egna familjer, och att sedan lägga undan för välgörenhet, allteftersom Gud har gett dem framgång.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.