Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 64. 325.     Från sida 325 i den engelska utgåva.tillbaka

Enhet i tron

Vi ha inte satts i den här världen bara för att bry oss om oss själva, utan vi ska hjälpa till i det stora frälsningsverket och på så sätt ta efter Kristi självförnekande, självuppoffrande och nyttiga liv. De som älskar sin egen bekvämlighet mer än de älskar Guds sanning, kommer inte att bekymra sig om att använda sin tid och sina krafter på ett förståndigt och bra sätt, så att de kan hjälpa till att sprida sanningen. Många av de unga i Wisconsin har inte känt ansvar för Guds verk eller tyckt av de måste offra något för att främja den. De kan aldrig bli starka förrän de ändrar sin kurs och gör särskilda ansträngningar för att främja sanningen, så att själar kan bli frälsta. En del förnekar sig själva och visar intresse, och har dubbla arbeten, på grund av sina outtröttliga ansträngningar att stödja den sak de älskar. De gör Guds sak till en del av sig själva. Om den lider, lider de med den. När den har framgång, är de glada.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.