Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 330.     Från sida 330 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Efter att syster H har varit i ___ har hon föraktat synerna och spritt rykten som bara varit hörsägner, som om hon visste att de var sanna. Hon har inte stått emot något inflytande som varit avsett att skada mig. Hon visste inte annat än att synerna var från Gud. Hon var inte personligen bekant med det ödmjuka redskapet, och ändå har hon förenat sig med ohelgade personer i ___, för att få ett starkt inflytande emot mig. De har stärkt varandra genom att älska och sprida falska rykten från olika källor, och på så sätt har de gett näring åt sina fördomar. Det kan inte råda någon enighet mellan deras anda och anden i de budskap som Herren har funnit lämpliga att ge, till nytta för sitt ödmjuka folk. Den ande som bor i deras hjärtan kan inte harmoniera med det ljus som Gud har gett.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.