Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Jag blev visad ännu en annan kvinna, som inte är förenad med det folk som Gud leder. Sanningens ande bor inte i hennes hjärta och hon har varit flitig med att utföra det arbete som behagar honom som är fiende till allt gott. Hon har gjort människor distraherade och förvirrade. (Jag kände igen denna kvinna den sista mötesdagen. Hon gick innan mötet var slut.) Hon är en pratkvarn och är alltid beredd att lyssna och berätta nya saker, då hon pratar om det som hon kallar andras fel. Hon kallar sina onda antaganden för klarsynthet. Hon gör ljus till mörker och mörker till ljus, och hycklar genom att be långa böner. Hon älskar att bli uppskattad och betraktad som rättfärdig, och har lurat somliga. Hon vill undervisa andra och tror att Gud undervisar henne framför andra människor. Men sanningen har ingen plats i hennes hjärta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.