Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Några andra personer visades för mig, och att de låter sitt inflytande samverka med deras som jag har nämnt. Tillsammans gör de vad de kan för att dra sig undan från församlingsgemenskapen och orsaka förvirring. Deras inflytande ger Guds sanning dåligt rykte. Jesus och heliga änglar uppfostrar och förenar Guds folk i en tro, för att de alla ska vara enade i sinne och omdöme. Medan de blir förda in i enheten i tron, för att vara överens om de allvarliga och viktiga sanningarna för vår tid, arbetar Satan för att motverka deras framsteg. Jesus är verksam genom sina redskap, för att samla och förena. Satan arbetar genom sina redskap för att skingra och splittra. ”För se, jag ska befalla, och jag ska sålla Israels hus bland alla hednafolk, som man skakar säd i ett såll, men inte minsta korn ska falla till marken.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.