Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Gud håller nu på att testa och pröva sitt folk. Karaktären håller på att utvecklas. Änglar bedömer människors moraliska kvaliteter och (333) för noggranna anteckningar över alla människobarns handlingar. Bland Guds bekännande folk finns fördärvade människor, men de kommer att testas och prövas. Den Gud som läser allas hjärtan kommer att föra fram mörkrets dolda gärningar i ljuset, där man minst förväntar sig att finna dem. Han gör det för att stötestenar som hindrat sanningens spridning ska tas bort, och Gud ska få ett rent och heligt folk som förkunnar hans lagar och domar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.