Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 333.     Från sida 333 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Den grupp i ___ som dragit sig undan från församlingen har visat en hård och bitter anda mot dem som Gud använder som sina redskap för att ena sitt folk på den enda sanna grunden. Deras anda motsätter sig Guds verk och deras inflytande har dragit skam över Guds sak och har gjort vår tro motbjudande för icke-troende och fått Satan att jubla. De som har befogenheter i församlingen och som försöker tjäna Gud, kan en tid känna sig irriterade över de människor omkring dem som inte gör rätt och som för mig har visats vara självgoda och fariseiska. Men om de är tålmodiga och vandrar ödmjukt inför Gud medan de innerligt ber om hans kraft och Ande, kommer de att göra framsteg, och de som inte är sunda i tron kommer att lämnas efter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.