Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 326.     Från sida 326 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Ärliga människor kommer att se den raka kedjan i sanningen för vår tid. De kommer att se dess harmoniska samband, länk efter länk som förenas till en stor helhet, och de kommer att ta gripa tag i den. Sanningen för vår tid är inte svår att förstå och det folk som Gud leder kommer att vara förenade på denna breda och fasta grund. Han kommer inte att använda personer med olika tro, åsikter och uppfattningar för att splittra och dela. Himlen och heliga änglar arbetar för att förena, för att skapa enhet i tron, i den enda församlingskroppen. Satan motsätter sig detta och är fast besluten att splittra, dela och föra in olika uppfattningar, så att Kristi bön inte ska bli besvarad: ”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig, att de alla ska vara ett, såsom du Fader är i mig, och jag i dig, att också de ska vara ett i oss, för att världen (327) ska tro att du har sänt mig.” Johannes 17:20- 21. Jesus har avsett att hans folks ska ha en och samma tro. Om en går ut och förkunnar en sak och en annan skiljer sig från honom och förkunnar något annat, hur kan de som kommer till tro genom deras ord bli ett? Det kommer att råda olika uppfattningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.