Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 334.     Från sida 334 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Broder J fick en falsk teori om helgelse från pastor K, som inte ingår i den tredje ängelns budskap och (335) som förstör kärleken till budskapet överallt där den tas emot. Det visades för mig att äldste K var illa ute. Han är inte i harmoni med den tredje ängeln. En gång i tiden hade han Guds välsignelse, men det har han inte nu, för han har inte uppskattat och tagit vara på sanningens ljus som har lyst på hans väg. Han har tagit till sig en metodistisk teori om helgelse och framhåller den och gör den mycket betydelsefull. De heliga sanningarna som gäller denna tid betraktar han som oviktiga. Han har följt sitt eget ljus och det har blivit mörkare och mörkare, och han har gått längre och längre bort från sanningen, tills den inte har mycket inflytande över honom. Satan har kontrollerat hans sinne och han har gjort sanningens sak stor skada i norra Wisconsin.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.