Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 335.     Från sida 335 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Det var denna teori om helgelse som syster G hörde av pastor K, som hon försökte praktisera och som ledde henne in i denna fruktansvärda fanatism. Pastor K har förvillat och förbryllat många med denna teori om helgelse. Alla som accepterar den förlorar i stor utsträckning sitt intresse och sin kärlek för den tredje ängelns budskap. Denna syn på helgelse är en teori som ser mycket vacker ut. Den skönmålar stackars människors som lever i mörker, villfarelse och stolthet. Den gör att de framstår som goda kristna, som om de vore helgade, när deras hjärtan är fördärvade. Det är en frid-och-trygghetsteori, som inte drar fram det onda i ljuset eller tillrättavisar och fördömer det som är fel. Den tar lätt på att hela dottern Guds folks skada och säger: Allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Män och kvinnor med fördärvade hjärtan sveper in sig i helgelsens klädnad, och betraktas som föredömen för flocken, medan de är Satans redskap som används av honom för att förleda och lura ärliga människor på avvägar, så att de inte ska känna kraften och betydelsen av de allvarliga sanningar som förkunnas av den tredje ängeln.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.