Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 336.     Från sida 336 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

En noggrann minnesbok förs över människors handlingar. Ingenting kan döljas för den Höge och Heliges ögon. En del väljer en väg som är tvärs emot Guds lag, och sedan, för att försöka dölja sitt syndiga handlande bekänner de sig vara helgade åt Gud. Detta påstående om helighet visar sig inte i deras dagliga liv. Det har ingen tendens att höja deras tankar och få dem att hålla sig "borta från allt slags ont". Vi är ett skådespel för världen, för änglar och för människor. Vår tro hånas som resultat av de köttsligt sinnades krokiga vägar. De bekänner sig tro på en del av sanningen, som kan ge dem inflytande. Men de inte har någon gemenskap med dem som tror på hela sanningen och är förenade i den. Vilket inflytande har pastor K haft? Vad har blivit frukten av hans arbete? Hur många har han fört till enhet i sanningen för vår tid? Han har inte samlat tillsammans med Kristus. Hans inflytande har lett till (337) splittring. Det finns en brist i hans förkunnelse och de som omvänt sig genom hans arbete saknar det som skulle visa sig vara deras klippa och försvar på Guds vredes dag. Hans förkunnelse saknar saltet, doften. Han för inte fram människor som är grundligt omvända till sanningen, medan han skiljer dem från världen och förenar dem med Guds särskilda folk. De som omvänts genom honom har inte något ankare som håller dem fast, och de driver hit och dit, tills många av dem blir förvirrade och går vilse i världen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.