Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 337.     Från sida 337 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

2 Korintierbrevet 4:2: ”Vi har avsagt oss allt skamligt hemlighetsmakeri och går inte listigt tillväga. Inte heller förfalskar vi Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss själva inför Guds åsyn åt varje människas samvete."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.