Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 327.     Från sida 327 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Jag såg att om Guds folk i Wisconsin skulle ha framgång, måste de inta en bestämd ståndpunkt när det gäller dessa saker och därigenom förhindra inflytandet från dem som orsakar förvirring och splittring genom att lära ut uppfattningar som skiljer sig från församlingskroppens. Dessa är irrande stjärnor. Det verkar sprida en aning ljus. De bekänner och förkunnar litet sanning och bedrar på det sättet de oerfarna. Satan förser dem med sin ande, men Gud är inte med dem. Hans Ande bor inte i dem. Jesus bad, att hans lärjungar skulle vara ett, såsom han är ett med Fadern, ”för att världen ska förstå att du har sänt mig.” Enheten och samhörigheten i Guds kvarleva, som tror på sanningen, ger världen ett kraftfullt bevis på att de har sanningen och är Guds särskilda och utvalda folk. Enheten och samhörigheten förbryllar fienden och han är fast besluten att den inte ska bestå. Sanningen för vår tid gör Guds folk till ett, när den tas emot i hjärtat och tillämpas i livet. Det ger dem ett mäktigt inflytande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.