Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 339.     Från sida 339 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Det finns ingen biblisk helgelse för dem som ignorerar en del av sanningen. Det har getts tillräckligt med ljus i Guds ord, så att ingen behöver gå vilse. Sanningen är så upphöjd att den kan beundras av de intelligentaste, och ändå så enkel att Guds ödmjukaste och svagaste barn kan fatta den, och undervisas genom den. De som inte ser den skönhet som finns i sanningen, och som inte lägger någon vikt vid den tredje ängelns budskap, kommer att vara utan ursäkt, för sanningen är tydlig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.