Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 339.     Från sida 339 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

1 Petrusbrevet 1:22: ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.