Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 340.     Från sida 340 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Här beskrivs biblisk helgelse. Det är inte bara uppvisning eller ett yttre verk. Det är helgelse som tas emot genom sanningens kanal. Det är sanning som tagits emot i hjärtat och praktiserats i livet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.