Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 327.     Från sida 327 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Om bekännande sabbatshållare i Wisconsin allvarligt hade sökt och arbetat på att handla enligt Kristi bön, att vara ett såsom han är ett med Fadern, skulle Satans arbete ha omintetgjorts. Om alla hade försökt vara eniga med samfundskroppen skulle den fanatism som har satt en så stor skamfläck på sanningen för vår tid i norra Wisconsin, aldrig ha uppstått. För det är resultatet av att dra sig undan från samfundskroppen och att försöka ha en originell och oberoende tro, utan hänsyn till samfundets tro.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.