Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 340.     Från sida 340 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Helgelse är inte ett ögonblicks verk, inte en timmes eller en dags. Det är en ständig tillväxt i nåd. Vi vet inte den ena dagen hur hård striden kommer att bli nästa dag. Satan lever och är aktiv, och varje dag behöver vi ropa innerligt till Gud om hjälp och kraft att motstå honom. Så länge Satan regerar kommer vi att ha jaget som måste kuvas och anfäktelser att övervinna. Det finns ingenstans där vi kan stanna upp, ingen punkt dit vi kan komma och säga att vi nått målet helt och hållet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.