Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 328.     Från sida 328 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Jag blev visad att somliga kunde ta emot de syner som publicerats och bedöma trädet utifrån dess frukter. Andra är som den tvivlande Thomas. De kan inte tro de publicerade Vittnesbörden och är inte heller mottagliga för bevis genom andras vittnesbörd. De måste se och få bevis själva. Sådana människor får inte skjutas åt sidan, utan ska behandlas med stort tålamod och broderlig kärlek tills de tagit ställning och bestämt sig för om de är för eller emot. Om de kämpar mot synerna, som de inte har någon kunskap om, om de driver sitt motstånd så långt att de motsätter sig det som de inte har någon erfarenhet av, och blir irriterade när de som tror att synerna är från Gud talar om dem under möten och tröstar sig själva med undervisning som har förmedlats genom syner, då kan församlingen veta att det inte står rätt till med dem. Guds folk bör inte fjäska och ge efter, och ge upp sin frihet för sådana missnöjda personer. Gud har placerat gåvorna i församlingen för att församlingen ska ha nytta av dem och när troende som bekänner sig till sanningen motsätter sig dessa gåvor och kämpar emot synerna, är själar i fara på grund av deras inflytande. Då är det (329) dags att arbeta med dem, så att de svaga inte leds vilse på grund av deras påverkan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.