Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 329.     Från sida 329 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Broder G försökte agera med stor försiktighet. Han visste att den grupp som motsatte sig synerna hade fel och att de inte verkligen trodde på sanningen. För att bli av med dem som hindrade, föreslog han att ingen skulle tas in i församlingen som inte trodde på den tredje ängelns budskap och synerna. Detta uteslöt några få dyrbara själar som inte hade kämpat emot synerna. De vågade inte förena sig med församlingen, eftersom de var rädda för att de skulle stödja något som de inte förstod och helt och fullt trodde på. Och det fanns de som var beredda att fördöma dessa samvetsgranna människor och lägga fram saker och ting för dem i värsta möjliga ljus. Somliga har känt sig bedrövade och kränkta på grund av villkoren för medlemskap och deras missnöje har ökat kraftigt efter organisationen. De har styrts av starka fördomar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.