Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 329.     Från sida 329 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Jag blev visad fallet med syster H. Hon framställdes för mig tillsammans med en bekännande syster som hade starka fördomar mot min man och mig och var motståndare till synerna. Denna anda hade fått henne att älska och ta emot varje lögnaktigt rykte om oss och synerna. Hon har fört detta vidare till syster H. Hon har hyst en bitter stridslystnad mot mig, trots att hon inte kände mig personligen. Hon var inte bekant med mitt arbete men har ändå hyst de mest ondskefulla fördomar mot mig, och har påverkat syster H. De har enats i sina bittra kommentarer och uttalanden. Den person som visades mig (330) i samband med syster H, var en viljestark kvinna, sangvinisk och upphöjd i sina egna ögon. Hon har tyckt att hennes åsikter var korrekta och att andra måste lita på hennes ord, när hon genom sina ord bara spred mörker över råd som getts, och visade den anda som råder i drakens härskara, att föra krig mot dem som skulle vara eniga när det gäller Guds bud och Jesu vittnesbörd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.