Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 68. 353.     Från sida 353 i den engelska utgåva.tillbaka

Framtiden

På förklaringsberget blev Jesus förhärligad av sin Fader. Vi hör honom säga: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom." På så sätt blev han styrkt innan han blev förrådd och korsfäst, inför sitt sista ohyggliga lidande. När lemmarna som tillhör Kristi kropp närmar sig tiden för sin sista strid, "en tid av nöd för Jakob", kommer de att växa upp till Kristus och få del av hans Ande i rikt mått. När den tredje ängelns budskap växer till ett högt rop, och när stor kraft och härlighet åtföljer det avslutande arbetet, kommer Guds trogna folk att bli delaktiga av den härligheten. Det är det sena regnet som upplivar och styrker dem för att de ska kunna gå igenom nödens tid. Deras ansikten kommer att stråla av härligheten från det ljus som åtföljer den tredje ängeln.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.