Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 68. 353.     Från sida 353 i den engelska utgåva.tillbaka

Framtiden

Jag såg att Gud på ett underbart sätt kommer att bevara sitt folk genom nödens tid. På samma sätt som Jesus utgöt sin själ i ångest i örtagården, kommer de att allvarligt ropa och kämpa både dag och natt för att bli befriade. Påbudet kommer att gå ut, (354) som innebär att de måste åsidosätta det fjärde budets sabbat och helga den första dagen, eller förlora sina liv. Men de kommer inte att ge efter och trampa Herrens sabbat under sina fötter och ära en påvlig institution. Satans härskara och ogudaktiga människor kommer att omringa dem och triumfera över dem, för det kommer att se ut som om det inte finns någon utväg för dem. Men mitt under deras glädjefest och deras triumf, hörs den ena åskknallen efter den andra. Himlen har mörknat och lyses bara upp av det flammande ljuset och den fruktansvärda härligheten från himlen, när Gud låter höra sin röst från sin heliga boning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.