Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 72. 385.     Från sida 385 i den engelska utgåva.tillbaka

Föräldrar och barn

På vem vilar denna stora synd? Om hemmet hade gjorts tilldragande, om föräldrarna hade visat kärlek till sina barn och vänligt hittat på något för dem att göra, och kärleksfullt visat dem hur de skulle lyda deras önskningar, då hade de fått gensvar i barnens hjärtan. Villiga fötter, händer och hjärtan skulle snabbt ha lytt dem. Genom att behärska sig själva, tala vänligt och berömma barnen när de försöker göra rätt, kan föräldrar uppmuntra deras ansträngningar. De kan göra dem mycket lyckliga och göra hemmet så tilldragande att det driver bort varje mörk skugga och släpper in upplivande solsken.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.