Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 78. 424.     Från sida 424 i den engelska utgåva.tillbaka

Extrem klädsel

Vi anser inte att det överensstämmer med vår tro, att klä oss i den amerikanska dräkten, att bära krinoliner eller att gå till ytterligheter genom att bära långa klänningar som släpar i trottoarer och gator. Om kvinnor hade klänningar som slutade några centimeter ovanför smutsen på gatorna, skulle deras kläder vara anständiga, de skulle vara lättare att hålla rena och hålla längre. Sådan klädsel skulle stämma överens med vår tro. Jag har fått flera brev från systrar som frågar vad jag anser om att bära styva kjolar. Dessa frågor besvarades i ett brev som jag sände till en syster i Wisconsin. Jag ska återge brevet här, till nytta för andra:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.