Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 78. 424.     Från sida 424 i den engelska utgåva.tillbaka

Extrem klädsel

”Vi som ett folk tror inte att vår plikt att dra ut från världen är samma sak som att vara omoderna. Om vi har en välvårdad, enkel, anständig och bekväm klädstil och världsliga människor väljer att klä sig som vi gör, ska vi då ändra denna typ av klädsel för att skilja oss från världen? Nej, vi ska inte klä oss udda eller egendomligt (425) bara för att skilja oss från världen, så att de föraktar oss för det. Kristna är världens ljus och jordens salt. Deras kläder bör vara välvårdade och anständiga. Deras samtal bör vara rena och inriktade på himlen, och deras uppförande oklanderligt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.