Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 78. 425.     Från sida 425 i den engelska utgåva.tillbaka

Extrem klädsel

Det finns en gyllene medelväg när det gäller dessa saker. Åh, om vi alla måtte finna den och hålla oss på den. Låt oss alla i denna allvarliga tid rannsaka våra egna hjärtan, ångra våra synder och (426) ödmjuka oss själva inför Gud. Detta arbete är en sak mellan Gud och våra egna själar. Det är ett personligt arbete, och alla kommer att ha tillräckligt att göra utan att kritisera sina bröders och systrars kläder, handlingar och motiv. `Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske ska ni få skydd på HERRENS vredes dag.´ Det är vår uppgift. Det är inte syndare som tilltalas här, utan alla de ödmjuka i landet, som har sökt rättfärdighet eller hållit hans bud. Det finns en uppgift för var och en, och om alla vill lyda kommer vi att få se ljuvlig enhet i sabbatshållarnas led.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.