Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 449.     Från sida 449 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

Den 5 juni 1863 blev jag visad att Satan alltid arbetar för att göra pastorer modlösa och leda dem på avvägar, predikanter som Gud har utvalt till att förkunna sanningen. Det mest effektiva sätt han kan arbeta på är genom hemmets påverkan, genom ohelgade partners. Om han kan kontrollera deras sinnen kan han genom dem lättare få tillträde till maken, som arbetar med att predika och undervisa för att rädda själar. Jag blev hänvisad till de varningar som Gud upprepade gånger har gett, och till de plikter som har anvisats för hustrun till en pastor. Ändå har dessa varningar inte haft någon bestående inverkan. (450) Vittnesbörden som getts har bara haft en kortvarig effekt. Man har bara delvis följt ljuset. Lydnad och hängivenhet för Gud har glömts bort. Många har ignorerat den heliga plikt som vilar på dem, att ta vara på det ljus och de förmåner de fått och att vandra som ljusets barn. Om slöjan kunde dras undan och alla kunde se hur deras fall betraktas i himlen, skulle det ske ett uppvaknande och alla skulle med fruktan fråga: Vad ska jag göra för att bli frälst?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.