Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 454.     Från sida 454 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

Jag såg att det inte är någon enkel sak att vara kristen. Det är lätt att bekänna det kristna namnet, men det är något stort och heligt att leva ett kristet liv. Det återstår nu bara en kort tid för att tillförsäkra sig den odödliga kronan och att få ett protokoll över goda gärningar och utförda plikter nedskrivet i himlen. Varje träd känns igen på sin frukt. Var och en kommer att dömas efter sina gärningar, inte efter sin bekännelse eller sin tro. Frågan kommer aldrig att ställas: ”Hur hög var hans bekännelse?” utan: ”Vilken frukt bar han?” Om trädet är dåligt, är dess frukt dålig. Om trädet är gott, kan det inte bära dålig frukt.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.