Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 451.     Från sida 451 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

Förr uthärdade pastorshustrur nöd och förföljelse. När deras män led i fängelser och ibland dödades, led dessa ädla och självuppoffrande kvinnor tillsammans med dem. Deras belöning kommer att bli lika stor som deras mäns. Fru Boardman och fruarna Judson led för sanningen, led tillsammans med sina makar. De offrade hem och vänner på alla vis, för att hjälpa sina makar i arbetet med att upplysa dem som satt i mörker och för att uppenbara de dolda hemligheterna i Guds ord för dem. Deras liv var hela tiden i fara. Själars frälsning var deras stora mål, och för det kunde de med glädje lida.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.