Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 451.     Från sida 451 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

Kristi liv framställdes för mig. När hans självförnekelse och uppoffring jämförs med några av våra pastorsfruars prövningar och lidanden, då framstår allt som de kan kalla uppoffring som obetydligt. Om pastorns hustru ger uttryck för missnöje och modlöshet har det en nedslående påverkan på mannen och tenderar att lamslå honom i hans arbete, speciellt om hans framgång är beroende av inflytanden från omgivningen. Måste Guds tjänare i sådana fall bli lamslagen eller dras bort från sitt arbetsfält för att tillfredsställa sin hustrus känslor, som bottnar i ovilja att göra sin plikt? Hustrun borde anpassa sina önskningar och nöjen till det som är hennes plikt och överge sina själviska känslor, för Kristus och sanningens skull. Satan har varit mycket engagerad när det gäller att styra pastorernas arbete, genom påverkan från själviska och bekväma hustrur.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.