Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 452.     Från sida 452 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

En kvinnlig medarbetare i sanningens sak kan förstå och nå vissa människor, särskilt bland trossystrarna, som pastorn inte kan. Det vilar ett ansvar på pastorns hustru, som hon inte borde och inte kan frigöra sig ifrån så lätt. Gud kommer att kräva tillbaka det pund som lånats ut till henne, med ränta. Hon borde arbeta enträget, troget och tillsammans med sin man för att rädda själar. Hon borde aldrig kräva att få sina önskningar och sin vilja fram, visa bristande intresse för sin mans arbete eller ge uttryck för hemlängtan och missnöje. Alla dessa naturliga känslor måste övervinnas. Hon borde ha en mening i livet som hon beslutsamt genomför. Och om detta strider mot känslor, nöjen och naturliga intressen? Då bör de glatt och snabbt offras för att göra gott och vinna själar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.