Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 452.     Från sida 452 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

Pastorernas fruar borde leva hängivna liv och be mycket. Men somliga skulle vilja ha en religion där det inte finns några kors och som inte kräver någon självförnekelse eller ansträngning från deras sida. I stället för att ädelt stå på egna ben, lita på Gud för att få kraft och ta sitt eget ansvar, har (453) de ofta förlitat sig på andra och hämtat sitt andliga liv från dem. Om de bara med förtröstan och i barnslig tro, ville luta sig mot Gud och låta sin kärlek riktas mot Jesus och hämta liv från Kristus, den levande Vinstocken. Så mycket gott de då skulle kunna uträtta, vilken hjälp de skulle kunna vara för andra, vilket stöd för sina män och vilken lön de skulle få till sist! ”Bra gjort, du gode och trogne tjänare,” skulle låta som den ljuvaste musik i deras öron. Orden ”Gå in i din herres glädje” skulle återgälda dem tusenfalt för allt det lidanden och de prövningar de har uthärdat för att rädda dyrbara själar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.