Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 81. 453.     Från sida 453 i den engelska utgåva.tillbaka

Pastorns hustru

De som inte vill förmera det pund som Gud har gett dem, kommer att gå miste om det eviga livet. De som bara varit till liten nytta i världen kommer att bli belönade i förhållande till sina gärningar. När allt går smidigt bärs de framåt på vågen, men när de måste använda årorna enträget och outtröttligt, och ro emot vinden och tidvattnet, verkar det inte finnas någon kraft i deras kristna karaktär. De vill inte göra sig besväret att arbeta, utan lägger ner sina åror och låter belåtet strömmen föra dem nedströms. Så fortsätter de i allmänhet tills någon tar på sig bördan och arbetar allvarligt och energiskt för att dra dem uppströms. Varje gång de ger efter för sådan lättja förlorar de styrka och blir mindre benägna att arbeta för Guds sak. Det är endast den trogna segraren som vinner evig ära.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.