Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 82. 455.     Från sida 455 i den engelska utgåva.tillbaka

Patenträttigheter

(455) Många av våra bröder ger sig in i nya företag som ser lovande ut. Men snart blir de besvikna och deras pengar är borta, pengar som skulle ha använts till att underhålla deras familjer och att främja sanningen för vår tid. Då kommer samvetskval, ånger och självförebråelser. Somliga plikttrogna människor tappar tillförsikten och förlorar sin andliga glädje. Till följd av mental stress blir deras hälsa också lidande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.