Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 82. 455.     Från sida 455 i den engelska utgåva.tillbaka

Patenträttigheter

De som tror på sanningen borde vara sparsamma, leva av enkel och sund mat och alltid göra det till en vana att leva efter sina tillgångar. Bröder borde aldrig engagera sig i nya projekt utan att rådgöra med dem som har erfarenhet och som är duktiga på att hantera både världsliga och andliga saker. Genom att göra det skulle de bespara sig själva många problem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.