Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 82. 455.     Från sida 455 i den engelska utgåva.tillbaka

Patenträttigheter

Bröder borde hellre nöja sig med en liten inkomst och handskas försiktigt med det lilla, än att ta risker för att förbättra sina villkor och drabbas av ständiga förluster som följd. Somliga sabbatshållare som har ägnat sig åt att sälja patenträttigheter, har rest bland sina bröder för att bespara sig utgifter, och har förmått dem att investera sina pengar i patenträttigheter. Sådana män kommer inte att stå oskyldiga inför Gud, förrän de har gottgjort de förluster som dessa bröder har ådragit sig.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.