Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 9. 67.     Från sida 67 i den engelska utgåva.tillbaka

En syn om den nya jorden

Och jag såg ett annat fält, fullt av alla slags blommor, och när jag plockade dem utropade jag: ”De kommer aldrig att vissna.” Därefter såg jag ett fält med högt gräs, mycket vackert att se på. Det var frodigt grönt och skimrade i silver och guld, när det stolt vajade till kung Jesus ära. Sedan gick vi ut på ett fält fullt av olika sorters djur: lejon, lamm, leoparder och vargar, alla tillsammans i fullkomlig harmoni. Vi gick rätt in ibland dem och de följde fridfullt efter oss. Sedan gick vi in i en skog, inte lik de mörka skogarna som vi har här, nej, nej. Den var ljus och helt underbar. Trädens grenar vajade fram och tillbaka och vi utropade allesammans: ”Vi kommer att vara trygga i vildmarken och sova i skogarna”. Vi gick igenom skogarna, för vi var på väg till Sions berg.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.