Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 9. 68.     Från sida 68 i den engelska utgåva.tillbaka

En syn om den nya jorden

Detta tempel bars upp av sju pelare, alla av genomskinligt guld och besatta med de vackraste pärlor. De underbara ting jag såg där kan jag inte beskriva. O, om jag kunde tala Kanans språk, då skulle jag kunna berätta lite om härligheten i den bättre världen. Jag såg stentavlor där som hade namnen på de 144.000 ingraverade med guldbokstäver.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.