Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 9. 69.     Från sida 69 i den engelska utgåva.tillbaka

En syn om den nya jorden

Vi har hört om det ljusa, heliga land;
Vi har hört och är innerligt glada.
Vi är ensamma pilgrimer här,
trötta, slitna och sorgsna.
De säger att heliga har en boning där;
de och ej längre hemlösa är.
Vi vet att det härliga landet är skönt,
där livets rena flod rinner.
De säger att gröna fält vajar där,
som aldrig av mjöldagg förstörs.
Och vildmarken blommar skönt,
och Sarons rosor frodas.
Där finns vackra fåglar på gröna grenar,
vars sång är munter och ljuv.
Deras drillar flödar alltid på nytt,
som svar på änglarnas harpor.
Vi har hört om palmer, dräkter och kronor,
och silvriga band i vitt,
om den sköna staden med pärleportar,
så flödande av ljus.
Vi har hört om änglarna där, och de heliga,
med sina harpor av guld, hur de sjunger,
om berget med det bördiga livets träd,
om löven som hälsa ger.
Kungen i det landet är skön,
han är platsens glädje och ljus.
(71)Vi ska se honom i hans skönhet där,
och värmas av hans leende.
Vi är där, vi är där om ett litet tag,
vi förenas med de rena och välsignade.
Vi får palmen, dräkten och kronan,
och vila för evigt där.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.