Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 528.     Från sida 528 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

De sabbatsfirande bröder som lämnar över ansvaret för sitt förvaltarskap i händerna på sina hustrur, trots att de själva har förmåga att sköta det, är oförståndiga och misshagar Gud när de lämnar över det. Makens förvaltarskap kan inte överföras till hustrun. Ändå försöker man ibland att göra det, till stor skada för båda. En troende make har ibland överfört sin egendom till sin icke-troende partner och har hoppats att på så sätt glädja henne, få henne att sluta opponera sig och till slut få henne att ta emot sanningen. Men detta är inte något annat än ett försök att köpa sig frid eller att avlöna hustrun för att tro sanningen. Maken överför de medel som Gud har lånat honom för att främja sitt verk, till någon som inte känner någon sympati för sanningen. Vilken redovisning kan en sådan tjänare komma med, när den store Mästaren kräver att få tillbaka sitt med ränta?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.