Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 529.     Från sida 529 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

Den make som överför sin förmögenhet till sin hustru öppnar en vid dörr för frestelser framför henne, oavsett om hon är troende eller icke-troende. Om hon är troende och av naturen girig och benägen till själviskhet och habegär, kommer kampen att bli mycket hårdare för henne med både sin mans förvaltning och sin egen att sköta. För att bli frälst måste hon övervinna alla dessa besynnerliga, onda karaktärsdrag och ta efter sin gudomlige Herres karaktär, söka efter tillfällen att göra andra gott och älska andra som Kristus har älskat oss. Hon borde odla kärlekens dyrbara gåva som vår Frälsare ägde i så rikt mått. Hans liv utmärktes av ädel och osjälvisk välgörenhet. Hela hans liv grumlades inte av en enda självisk handling.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.